logo
Uroboros LARP

Příběh:


Stara říše, stará víra a naděje pro budoucnost

Do událostí, známých jako Rudý Úplněk, zbývá poslední rok. Celá Střední Mellorie se otřásá v základech a pojmy jako jistota a bezpečí se ze slovníku šlechticů i prostého lidu zcela vytratily. Největší politický projekt historie – Aliance, se rozpadá. Na její mrtvole se rodí houf nových spolků. Některé říše jsou dobyty náboženskými fanatiky, jiné svrhli své panovníky a konvertovaly k fanatické víře. Známý svět se začíná tříštit a s tím začíná i předvečer konce současných civilizací. Všechny pokusy o získání technologií na obranu proti bohům selhaly, útoky církví se stupňují a řeka Leránie, páteř obchodu na severu, vysychá. Zničující válka se zdá být nevyhnutelná.

A přesto existuje naděje. Díky aliančnímu výzkumu se za poslední roky zjistilo, že charakter bohů je tvořen vědomím lidí, kteří je uctívají. Lidská nedokonalost, touha po moci a strach z vlastní smrti, tak byl po generace promítán do vědomí bohů. Zde může být příčina pro jejich bezohledné chování, jehož důsledkem může být konec světa.

A tak se zástupci všech velkých frakcí sjíždějí do malé hraniční pevnosti Ardenis v Kirských horách na samém jihozápadě Atelanie, aby zde uspořádali koncil, jehož výsledkem má být nové náboženství, se kterou by byly spokojené církve šlechta a snad i bohové. Jak ale přinutit obyvatelstvo celého světa upravit během jednoho ruku svou víru? Jedinou možností je získat moc prastaré říše, tisíce let ztracené v poušti, kterou bohové z obavy o svou vlastní existenci sami zničili před dávnými věky. Nepřátelé, hrozící se vzájemně vyhladit, tak budou muset spolupracovat na stejném cíli, má-li současná civilizace přežít. Tohle je poslední šance, jak odvrátit apokalypsu. Velké množství delegátů však více myslí na přežití svého vlastního národa na úkor těch ostatních. Rivalita bude obrovská a atmosféra bude nutit jednotlivé strany k zoufalým krokům.

Podaří se tedy vyformovat nové náboženství a zachránit svět? Přijeď o tom rozhodnout právě ty, Svět Mellorie tě potřebuje!