logo
Uroboros LARP

Příběh:


ALIANCE OHROŽENA!!!

Přinášíme vám nejčerstvější zprávy z Laponey a Enferu. Východní státy za horami napadly Alianci!!! Dne 20. 2. 4998 překročila zcela nečekaně armáda nevídané velikosti hranice Enferu, během tří hodin dobyla pevnost v Randaonském průsmyku a pronikla až ke břehům Ignerského moře. Zde se rozdělila na dvě části, každá čítající přes osmdesát tisíc mužů. Obě armády nesou prapory Ocelové Gardy a modly světlých bohů. Církve se k nim houfně přidávají a považují tento vpád za tažení proti heretikům a bezvěrcům. Jejich počet tak aktuálně rychle narůstá.

Dne 28. 2. 4998 bylo pod držením náboženské armády knížectví Soberia, Torthem, Indolian, Semitha a Porste. Enferská armáda, potřebující čas ke svému zformování poprosila piráty o rychlý útok z nové pirátské dračí lodě. Eskadra draků pod vedením draka Slívy dokázala vymazat přes dvacet tisíc nepřátelských útočníků. Vše nasvědčuje tomu, že bleskové vzdušné útoky jsou něco, z čím zkrátka cizácké armády nemají zkušenosti. Pirátská královna Ralga Rallas nabídla alianci i další pomoc v budoucnu, výměnou za hlasovací právo v rámci Aliance.

8. 3. 4998 bylo již zcela jasné, že část armády směřující do Laponey je diverze, zatímco jižní sbor armád velmi rychle míří k Zářnému Soutoku. Náš nejmenovaný zdroj z alianční rozvědky nám potvrdil, že v Západských horách za Zářným Soutokem v současné době probíhají velice důležité vykopávky, které jsou pro Alianci zcela klíčové. Mohli by snad východní fanatikové mířit přímo tam?

11. 4. 4998 Armáda Ocelové Gardy a náboženských fanatiků byla prozatím zastavena u Zářného soutoku. Společná armáda aliance měla díky pirátským útokům čas se zformovat a zadržela nepřítele mezi řekami Vexé a Literína. Vypadá to, že nepřátelé nemají dost sil k proražení blokády, nicméně každý den jim přicházejí stovky nových bojovníků, většinou z řad místních věřících. Pokusy o obklíčení selhaly. Severní armáda oblehla hlavní město Laponey. Pokud nebude obléhání prolomeno, město vyhladoví za dva roky. Ovšem podle minulých zkušeností je Ocelová armáda schopna město dobýt v řádech týdnů. Aby se vyřešila nastalá situace, svolává aliance další sněm. Údajně z praktických důvodů je sněm svolán do malé vísky Lergisen, která leží hluboko v Západských horách. Vesnice byla pro potřeby sněmu vyklizena a opevněna. Je snad možné, že toto netradiční místo setkání souvisí s vykopávkami, které se kolem města již celý rok uskutečňují?